Europa vol continuar apostant per les activitats de solidaritat i de voluntariat europeu. Aquesta és una de les conclusions extretes després de l’acte de presentació del Cos Europeu de Solidaritat, que va tenir lloc dilluns 11 de febrer a l’Auditori Meier del MACBA. L’objectiu del programa? Fomentar la solidaritat a tot Europa a través de persones joves que, durant un període de les seves vides, volen exercir el voluntariat.

Els projectes de voluntariat europeu, que abasten temes tan diversos com ara l’ensenyament, l’assistència sanitària, la integració social o l’àmbit mediambiental, permeten, d’una banda potenciar les mateixes capacitats dels i de les voluntàri/es i, de l’altra, obtenir un impacte positiu dins de la societat. Els i les joves participants, que han de tenir entre 18 i 30 anys, reben, per tota la durada del seu projecte, allotjament, viatge d’anada i de tornada, manutenció i diners de butxaca. Aquesta és, per tant, una oportunitat que està oberta a totes les persones joves i especialment recomanada a aquelles que necessitin un temps de reflexió o bé un canvi.

Tot i que el Cos Europeu de Solidaritat encara no té el mateix pes que el programa universitari Erasmus, la Comissió europea ha decidit ara augmentar la seva rellevància i, per tant, el seu finançament: entre els anys 2018 i 2020 aquest programa rebrà 341,5 milions d’euros, que permetrà a 100.000 joves de participar-hi. Aquesta decisió de Brussel·les podria ser un intent per frenar l’auge del sentiment euroescèptic i atenuar les actuals esquerdes dels valors humanitaris de la UE.

Tal com es va emfatitzar durant la presentació, les entitats europees són la columna vertebral d’aquest gran projecte europeu, encarregades de proposar i coordinar les activitats de voluntariat. En aquest sentit, Ramon Closas, tècnic de l’Erasmus+ i del Cos Europeu de Voluntariat de la Generalitat de Catalunya, va agrair amb entusiasme a les entitats catalanes per la seva feina i va posar el focus també sobre els i les joves europeus/es, de qui diu són “l’última esperança de l’Europa social, de l’Europa que encara batega”.