Ja està publicada la recerca “Youth Impact for Peace”

Ja està publicada la recerca internacional “Youth Impact for Peace”, dedicada a proporcionar una base sòlida per comprendre quines són les pràctiques que empren 6 entitats no lucratives i youth impact (3)no governamentals, formades per persones joves i que desenvolupen programes educatius en els àmbits de l’educació per la pau, la formació no reglada i aprenentatge intercultural en l’àmbit internacional.

Les 6 entitats, promotores del projecte “Impacte Juvenil-Desenvolupament les capacitats de les organitzacions per a construir la Pau a Europa” i que han realitzat la recerca durant més d’un any són: Servei Civil Internacional (Bèlgica), Centro Internazionale per la Promozione dell’Educazione e lo Sviluppo- CEIPES (Itàlia), European Intercultural Forum e. V. (Alemània), Peace Action, Training and Research Institute – PATRIR, (Romania) la Fundació Catalunya Voluntària -FCV i l’organització internacional United Network of Young Peacebuilders-UNOY (Holanda), entitat coordinadora de la iniciativa i de la qual les altres 5 entitats són membres.youth impact (2)

La recerca analitza 3 elements claus per millorar les capacitats de les entitats per superar reptes comuns a moltes entitats, com, per exemple, la gestió del coneixement en un context on les
persones canvien sovint, o bé la gestió eficaç d’uns recursos cada cop més limitats per tal d’assolir fites cada cop més rellevants (i complexes). La recerca analitza quines són les pràctiques, les eines i les activitats de supervisió, avaluació i aprenentatge que empren aquestes 6 entitats, mitjançant un estudi que reflecteix la importància que tenen aquests 3 aspectes per la millora contínua de les entitats i del seu impacte.

Sota el paraigües de la línia d’acció 2 del programa Erasmus+ de la Comissió Europea, que afavoreix l’associació estratègica en matèria de joventut i les iniciatives de cooperació per a la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques, l’Agència nacional holandesa ens ha permès realitzar, durant 18 dies,youth impact (4)
6 visites d’estudi a les 6 entitats, per part d’un equip internacional de 10 investigadors, que han fet servir diferents instruments d’anàlisi i de recollida de dades i que han comptat amb l’ajut i la dedicació de tot l’equip de les 6 entitats (voluntaris, treballadors, directius, col·laboradors externs). La realització de la recerca ha permès a les 6 entitats  identificar punts forts, punts per millorar i introduir noves eines i estratègies de supervisió, avaluació i aprenentatge, com desitgem succeeixi per part de totes les persones que formen part d’entitats que consultin la recerca, en la que podreu aprofundir en el coneixement d’alguns dels elements que ajuden a les organitzacions a millorar la qualitat de les seves activitats i programes.

L’estudi té 48 pàgines i pot consultar-se en anglès en aquest enllaç. Aviat, podrem oferir-vos una versió traduïda al català.

Estem a la vostra disposició per a qualsevol comentari, suggeriment, dubte o informació complementària. Podeu enviar un email a: projectes@catalunyavoluntaria.cat (Lluc).