El passat mes de desembre vàrem assistir a la formació europea sobre inclusió de minories a Europa, la ciutat que ens va acollir va ser Thessaloniki, la segona ciutat més important de Grècia i on més entrada de refugiats ha tingut. Va ser tota una experiència poder veure les realitats dels diferents països participants i les iniciatives que es porten a terme a cada un. Érem fins a 10 països amb participants provinents de diferents organitzacions que treballen amb minories de joves.

Durant la formació vàrem poder dissenyar activitats que es poden dur a terme amb diferents col·lectius juvenils, tot recollit les propostes en forma de llibret. Alguns de nosaltres vàrem participar de voluntaris en centres d’acollida de refugiats de la ciutat de Thessloniki, i finalment vàrem dissenyar entre tots un petit curtmetratge per donar imatge a les lletres d’un artista que estava entre nosaltres al grup.

El vídeo resultant és el que apareix a continuació:

https://youtu.be/qRDfpBrOsH4

Last December we attended to the European training about the inclusion of minorities in Europe. The city that hosted us was Thessaloniki, the second most important city in Greece and the place where more refugees  have arrived. It was quite an experience to be able to see the realities of the different participating countries and the initiatives that are carried out in each one. We were 10 countries with participants from different organizations that work with minorities of young people.

During the training we were able to design activities that can be carried out with different youth groups, that were collected in a booklet for further use. Some of us participated as volunteers in refugee host centers in the city of Thessloniki, and finally we designed together a small short film to bring to life the lyrics of an artist who was among us in the group.

The resulting video is this one:

https://youtu.be/qRDfpBrOsH4