Resultats-Nous Aprenentatges I Idees de Negocis

Tota activitat de formació no reglada té en la reflexió i en el treball en equip dues fonts privilegiades per a l’aprenentatge. 

Per aquest motiu, a la FCV ens agrada crear espais i activitats perquè ambdós formin part rellevant  del programa. 

Que tothom pugui expressar-se lliurement és essencial per conèixer les percepcions del grup, per arribar a acords amb ell i, d’aquesta manera, assegurar-nos el seu compromís i interès per participar en les activitats. 

Com ens agrada preguntar a tot el grup com li va i no volem ser pesats intentem que l’activitat de reflexió diària sigui entretinguda, interactiva i diferent cada dia.

Establir un diàleg amb el grup sobre la base de les seves reflexions ajuda a que tothom entengui millor l’activitat i la metodologia no reglada que proposem (i que es defineix per no ser obligatòria) i a què tothom es senti part del programa i, per tant, responsable del seu bon desenvolupament . És en part gràcies a aquest temps diari per a la reflexió que, de nou, podem mostrar resultats certament positius en un nova acció de mobilitat per motius d’aprenentatge per centres de formació ocupacional coordinada per la FCV; aquest cop, protagonitzada per 32 alumnes de gestió i administració d’empreses de Kyustendil (Bulgària).  

El treball en grups petits ha estat un altre element d’èxit de l’activitat, al permetre’ns assolir resultats molt destacats i a entendre, sobre la base de l’experiència, que sense l’ajut de la resta del grup molt difícilment es poden superar reptes complexes, més quan un es troba en un entorn nou, lluny de casa, treballant en una llengua que no és la pròpia, com és l’anglès.

Els resultats de les fitxes d’avaluació dels participants mostra que l’activitat ‘European Career for a Professions with Future’ (celebrada del 21 d’agost al 7 de setembre a Vilanova i la Geltrú i Barcelona),va assolir les expectatives del grup. 

Preguntat tot el grup sobre en quin percentatge l’activitat va assolir les seves expectatives, el valor mitjà de totes les respostes va ser del 88,2%, amb 5 participants valorant el seu grau de satisfacció amb el 100% i 5 persones valorant el seu grau de satisfacció entre el 70 i el 80%. 

Segons les valoracions, les activitats més rellevants del programa van ser aquelles realitzades en grups reduïts, que van consistir en 1) realitzar un vídeo per promoure Vilanova i la Geltrú com a destinació turística; 2) oferir propostes de serveis i activitats per augmentar els recursos d’un dels museus de la ciutat i 3) resoldre casos relacionats amb la creació de noves empreses i botigues, exportació de productes i creació de nous serveis (bancaris, de gestió, de digitalització). Les altres activitats més ben valorades han estat els jocs i dinàmiques que han tingut lloc a la platja i les visites a Barcelona i a Sitges.

Entre els aprenentatges identificats pels propis participants destaquen la millora de les capacitats de treball en equip i l’adquisició d’un coneixement sobre un/a mateix/a i sobre una realitat i context cultural diferent, així com una major responsabilitat envers la pròpia formació. 

Un altre element que ens ha permès assolit aquests bons resultats és la col·laboració amb agents destacats del territori, als quals volem donar les gràcies per haver-nos acollit i presentat les seves organitzacions.  Són prop de 20 les persones que en un moment o altre han acompanyat al grup i han compartit els seus coneixements al llarg de les activitats.

Vídeo del projecte que vam acollir amb estudiants de Bulgària:

Per a més informació sobre l’activitat, realitzada en associació amb centres de formació professional de Bulgària i amb el suport del programa Eramus + dela Comissió Europea, podeu enviar un email a projectes@catalunyavoluntaria.cat