Hi ha vida més enllà dels Fons europeus?

A pocs mesos de la finalització del programa Erasmus+ de la Comissió Europea ha arribat el moment de mirar enrere i analitzar quins elements caldria preservar i quins canviar en els pròxims programes d’acció comunitària per a joves. 

A la FCV considerem el programa Erasmus+ com a molt exitós, per facilitar la mobilitat de milers de persones joves dins d’Europa per motius de voluntariat, intercanvi i formació, esdevenint una eina vàlida no només per aprendre una altra llengua i viatjar, sinó per a la construcció d’una ciutadania europea comuna ( i per tapar alguns dels forats del sistema educatiu als països membres). Tot i així, des de la crítica constructiva, considerem que hi ha força elements per a millorar.

Al llarg d’aquest any pandèmic, responsables d’entitats no lucratives i juvenils de més d’una dotzena de països, amb una trajectòria rellevant en l’organització d’activitats juvenils en l’àmbit internacional, ens hem aturat per realitzar una proposta, moguts per la nostra corresponsabilitat en la gestió d’un ús responsable d’uns recursos molt limitats (al menys, pel que fa als projectes per a joves).

A la FCV compartim el resultat d’aquesta reflexió al 99%, i ens sumem a donar a conèixer propostes concretes perquè els pròxims programes d’acció comunitària tinguin un impacte més rellevant i continuat en el temps, perquè les persones joves siguin protagonistes dels canvis i millores socials, que són ara més urgents que mai, i perquè es reconegui el potencial de  l’associacionisme juvenil i el treball dels professionals de la joventut, sector que cal abonar molt per una participació en igualtat de condicions i oportunitats de les persones joves en iniciatives que tenen un gran valor pel seu desenvolupament personal, social i professional.

La resposta a la pregunta pot semblar molt òbvia.  Esperem que sí. Dependrà en bona mesura de que les agències responsables de la gestió del programa incorporin o no alguns dels elements que proposem.

Al facebook d’Inter Alia trobareu diversos vídeo sobre la campanya.

Per a més informació, podeu enviar un email a projectes@catalunyavoluntaria.cat (Lluc)