Com pot YMB participar en el procés de presa de decisions? Podria desenvolupar-se més? Quines són les oportunitats i els reptes als quals s’enfronten actualment? Quines són les seves percepcions i experiències
sobre això?


Això és important perquè la participació de tots els membres de la societat en la vida política és un requisit previ per a la legitimitat del sistema democràtic en el qual vivim. El sentiment de pertinença a la comunitat d’acollida es crea mitjançant la participació cívica i per daixò s’ha de fomentar, almenys a nivell local. La modificació o el desenvolupament de noves polítiques nacionals, regionals i locals semblen, per tant, una necessitat perquè els immigrants es converteixin
en part integrant de la seva nova societat i contribueixin en conseqüència a les seves comunitats i a una estabilitat política global.


Unida en la Diversitat, és el Motto Europeu i posa de manifest els avantatges que la diversitat podria aportar a la taula. S’ha adoptat un enfocament de baix a dalt, típic de les ONG, per a abordar múltiples dilemes. No obstant això, tots advoquem unànimement per una ciutat plural, unes identitats construïdes al voltant de la interculturalitat i els valors comuns. Crear noves narratives, entendre les raons per les quals els immigrants no participen i no són tan actius com els locals és
avui dia clau per proposar noves solucions i per continuar democratitzant les ciutats. S’han fet debats sobre les diferents realitats a nivell local a les ciutats de Lisboa, Colònia i Barcelona.


Les reflexions crítiques sobre els diferents tipus de coordinacions burocràtiques entre municipis i regions, així com les diferents relacions entre la complexa xarxa d’organitzacions juvenils, oficials municipals i responsables de la presa de decisions van ser pensades a fons i el que es podria millorar en termes d’eficiència. Per a això, els dies 25 i 26 de gener es va realitzar a la Fundació Catalunya Voluntària un taller que tenia com a objectiu reflexionar sobre com aconseguir la
igualtat, la diversitat, la interacció i la ciutadania activa i la participació a les ciutats.

A Espanya, prop de l’11% de les persones migrants internacionals són menors de 24 anys i el 2021 el país va implementar una reforma que permet un accés més fàcil als permisos de residència i treball per a joves no acompanyats i a qui el 2021 sigui inferior a 23. Per fomentar el seu sentit de pertinença i fer-los partícips de la vida quotidiana del seu barri, hem de reformar i modificar les polítiques que proporcionen cursos de formació els beneficiaris de la qual són immigrants amb la
seva documentació ja feta. L’Espai Joves i Xarxanet, a la regió de Catalunya, se centren específicament en la promoció de la participació de joves migrants. Vincle és un exemple de pràctiques virtuoses i s’ha convertit en una eina social a Vilanova i la Geltrú i es basa en una relació 1-1 entre mentor & mentee.

Què podem fer?

L’eina d’avaluació és fruit de la col·laboració entre Migrafica, Dypall Network, Citizen Association United Youth i Fundació Catalunya Voluntaria i la podeu trobar al nostre pamflet.

A través d’això, les autoritats locals i les organitzacions de la societat civil poden avaluar les seves polítiques d’integració local amb una eina dissenyada mitjançant la realització de grups focals amb socis del projecte i altres parts interessades. Els indicadors són cinc: Motivació, Impacte, Competències, Participació, Estratègia. Hi ha 25 preguntes reflexives i 27 preguntes tancades i el grup destinatari són Treballadors Joves, Oficials Municipals i Decisión Makers.