Lluc Martí, coordinador del programa de la FCV “Clam per la Pau” Lluc Martí va participar en el Tercer Fòrum Internacional de UNOY – United Network of Young Peacebuilders, celebrat a l’Haia, Holanda, del 20 al 24 de setembre.

La trobada va estar dedicada principalment a donar a conèixer la incidència de UNOY en el desenvolupament de polítiques públiques globals i el contingut i efectes de la Resolució 2250, que el 9 desembre 2015 es va aprovar per unanimitat el Consell de Seguretat de Nacions Unides,foro-unoy-2 primera resolució de Nacions Unides que tracta el tema de la joventut, la pau i la seguretat, suposant un reconeixement històric del paper de les persones joves en la construcció de la pau a nivell mundial. Aquesta resolució, d’obligat compliment per a tots els estats membres de les Nacions Unides, és el resultat d’anys de treball de diverses organitzacions de la societat civil, persones i institucions compromeses en la participació activa de les persones joves i en la promoció activa de la pau i dels drets humans des d’una perspectiva global.

La posada en pràctica de la resolució ha de fer possible i reforçar el suport institucional a les diverses formes de participació de les persones joves en els espais públics, en els mecanismes, organitzacions i institucions que defensen i representen els seus interessos. Ha de suposar, així mateix, un major suport institucional a les diferents organitzacions, xarxes i estructures que fan possible que les persones joves puguin participar activament en els diferents processos de debat, reflexió, consulta i decisió i, en funció de cada context, ha d’afavorir la creació de noves entitats i iniciatives juvenils.

foro-unoy-3En el fòrum, a més d’informar del procés i continguts de la resolució, debatre obstacles que existeixen per a la seva aplicació i les oportunitats que genera, també hi va haver temps per conèixer a altres joves constructors de pau i el difícil context en què treballen, amb perill per a les seves pròpies vides en alguns casos, així com per intercanviar idees i propostes per crear noves associacions.

En el fòrum van participar 40 joves, constructors de pau i representants d’organitzacions de 20 països de 5 continents, que van presentar tallers dedicats a temes com la prevenció de la radicalització, la lectura crítica dels mitjans de comunicació o a un dels conflictes armats existents avui a Europa (a Nagorno Karabakh). En un dels tallers, Imre Veeneman, de UNOY i Lluc Martí, van presentar l’eina digital “The Learning Curve – A guide for evaluation for youth organizations”, realitzant un exercici amb l’objectiu de millorar la comprensió de les eines d’avaluació i de mesurament de l’impacte. foro-unoy-4En el taller van participar responsables d’entitats de Turquia, Geòrgia, Armènia, Nepal, Alemanya, Bulgària, Espanya i Kosovo (país reconegut per 22 dels 28 estats membres de la Unió Europea però no per Espanya, el que dificulta la mobilitat i l’ intercanvi amb persones joves i entitats d’aquest país).

Així mateix, el grup va poder conèixer de primera mà el treball d’una entitat holandesa per a la prevenció de la radicalització i la situació d’exclusió i de discriminació que pateixen molts joves a causa del seu origen immigrant, els qui van compartir el seu malestar, i el fet que cada dia se senten més assenyalats per un discurs polític, social i dels mitjans de comunicació basat en l’odi, en la por i en la creació de l’enemic intern.

*Crèdits de les fotos: UNOY