Oportunitats

Formacions Internacionals

Forma’t en un marc incomparable

Les formacions formen part del programa Erasmus+ de la Comissió Europea i van dirigides a persones joves i adultes, treballadors juvenils, socials, culturals o responsables de voluntariat, majors de 18 anys, que desitgin aprendre d’una manera no reglada com implementar noves metodologies a les seves tasques diàries amb els joves, posant en comú les diverses bones pràctiques de treball i experiències tan a nivell personal com professional. Aquestes formacions tenen una durada mínima de 5 dies, diferenciant entre Cursos de Formació, Seminaris, Visites d’Estudi i Activitats de Construcció de Partenariat –PBA.

Hi ha multitud de països que organitzen formacions pels joves i en àmbits molt diversos.

El perfil del participant:

  • Tenir entre 18 i 35 anys (hi ha formacions que no tenen límit d’edat)
  • Ser resident legal en un país de la UE
  • Ser o haver estat membres actius d’entitats no lucratives i del tercer sector, voluntaris o assalariats
  • Tenir un interès real i motivació pel tema de la formació
  • Poder posar en pràctica el que s’aprendrà durant la formació

Condicions:

La Comissió Europea subvenciona les despeses del viatge, allotjament, manutenció, transport local i materials, al llarg de tota la durada del projecte. Els participants s’han de fer càrrec de l’assegurança sanitària. Els participants compten amb el suport i ajuda de l’entitat d’enviament i acollida abans, durant i després del projecte.