Formació internacional per a formadors a Vilanova i la Geltrú

De l’11 al 18 d’octubre, a Vilanova i la Geltrú, Barcelona, tindrà lloc la formació per a formadors ‘Understanding and Working with Conflict 2015’ (’Comprendre i Treballar amb el Conflicte’).

El curs, organitzat per la xarxa internacional United Network of Young Peacebuilders-UNOY i la Fundació Catalunya Voluntària comptarà amb la participació de 24 persones joves, formadors, multiplicadors i líders, de 14 països, representants d’entitats no lucratives juvenils.

Es tracta de la 4ª formació internacional que la FCV organitza sobre el tema, dedicat en aquesta ocasió, de forma específica, a ajudar als participants a dissenyar i realitzar formacions de qualitat al voltant de la transformació de conflictes.

Els participants rebran una formació que els ha de ser útil per millorar la qualitat i l’impacte de les accions educatives i de transformació social que estan duent a terme en els seus països i que volen realitzar en el futur per tal de millorar les situacions de conflicte que afecten a les seves comunitats i, molt especialment, a les persones joves.

En el curs veurem les diferents maneres d’organitzar formacions, analitzarem els mètodes més adequats i com adaptar-los cas per cas, en funció del perfil dels participants i els seus estils d’aprenentatge i situació personal, així com en funció de les necessitats social i dels resultats que es volen assolir en cadascuna de les accions formatives.

Durant curs s’empraran mètodes d’aprenentatge basats en l’experiència i en la reflexió, amb activitats que giraran al voltant d’elements clau com són la comunicació, les capacitats de relació interpersonal i les habilitats clau per esdevenir formador o facilitador.  Els participants tindran l’ocasió de posar en pràctica al llarg del curs en un ambient intercultural i interactiu, una llista de competències que són clau per construir la pau mitjançant la participació.

En el curs s’oferiran teories per acostar-se a una comprensió de la complexa naturalesa del conflicte i per millorar l’impacte de les accions que poden servir per augmentar les capacitats d’altres persones joves i altres entitats no lucratives, que tenen l’interès per jugar un paper més decidit per la transformació dels conflictes  a les seves comunitats i països: Rússia, Alemanya, Kènia, Itàlia, Ucraïna, Bèlgica, Geòrgia, Montenegro, Països Baixos, Turquia, Bòsnia, Eslovènia, Catalunya i Xipre.

En el curs hi haurà espais per a l’intercanvi d’experiències i per a la reflexió i aprenentatge entre iguals. Els propis participants s’analitzaran a sí mateixos i als seus companys i desenvoluparan una experiència de formació útil, sent els 2 principals temes del curs l’adquisició d’eines per a la transformació de conflictes i per a la gestió integral de processos educatius de qualitat.

El curs compta amb el suport de la Fundació Europea de la Joventut del Consell d’Europa.

Per a més informació sobre l’activitat i els seus resultats podeu enviar un correu a: projectes@catalunyavoluntaria.cat

Més informació del curs a: https://unoy.org/what-we-do/training-of-trainers-2015/

Podeu trobar més informació sobre edicions anteriors del curs a:  workingwithconflict.wordpress.com