Incidir per crear feina?

Voleu ajudar-nos a crear les condicions perquè les persones joves tinguin més fàcil accedir a una feina?

Quines coses cal canviar per afavorir l’ incorporació de persones joves en el món laboral?

Creieu que cal dedicar esforços a reclamar una millora  d’una situació marcada per la precarietat, pels sous baixos,per les dificultats que es troben moltes persones residents al nostre país i de nacionalitat extracomunitària per poder treballar?

Què podem fer per deixar d’estar a la cua de tota Europa pel que fa a l’ocupació juvenil?

4 entitats de joves dels 4 països d’Europa amb els índexs més elevats d’atur juvenil: Grècia, Espanya, Itàlia i Macedònia del Nord, on quasi la meitat (¡) de les persones joves estan desocupades, hem dissenyat una activitat amb l’objectiu d’analitzar perquè estem en una situació tant dramàtica d’atur juvenil i per crear les condicions per un canvi, donant el màxim protagonisme a les persones joves desocupades i col·laborant amb altres entitats (consells juvenils, sindicats) que tenen molt a aportar i que coneixen millor que nosaltres quines són les  coses que caldria  canviar.

Al llarg d’un anys analitzarem quins són els obstacles pràctics, les contradiccions i errors del propi sistema, per entendre una mica millor quines són les raons de fons  que expliquen una situació del tot dramàtica per centenars de milers de joves que estan desocupats, que ni estudien ni treballen, avui a Catalunya, fet que té efectes negatius pel conjunt de la societat.

El projecte es divideix en una primera fase de recollida d’informació i anàlisi de la realitat del context de cadascun dels països, en una segona fase  de construcció dels equips nacionals, que rebran una formació encaminada a la realització de campanyes, i en una tercera fase d’elaboració col·laborativa d’accions d’incidència en un format que ens doni certes garanties de que el posicionament i les reclamacions (crides a l’acció, queixes, propostes) arribin fins on han d’arribar: ja sigui el poder executiu, legislatiu, ja sigui en l’ àmbit del districte, de la ciutat, nacional, estatal o comunitari.

Al llarg de tot l’any 2022 tindran lloc al menys 5 accions de formació, en línea i presencials, incloent un curs de formació internacional a Atenes (a mitjans de juny del 2022), amb la participació dels 4 equips nacionals seleccionats per dur a terme les campanyes.

Al llarg de tot l’any tenim previst realitzar reunions en línea i crear una plataforma per difondre la informació, les crides, demandes i posicionaments.

El projecte, amb el títol ‘Advocacy for Youth Employment’ està realitzat amb el suport del programa Erasmus  + de la Comissió Europea i de l’agència nacional grega, coordinat per l’entitat Inter Alia, amb seu a Atenes, en associació amb la Fundació Catalunya Voluntària, Europiamo (Roma) i Sfera International (Bitola).

A més de les campanyes, tenim previst crear una guia de bones pràctiques d’incidència pública per ajudar a totes les entitats juvenils no lucratives i no governamentals a realitzar accions amb impacte.

Per tenir més informació sobre l’activitat o si teniu interès en formar part de l’iniciativa, no dubteu en enviar un correu electrònic a projectes@catalunyavoluntaria.cat.

Agrairem molt rebre el vostre ajut per crear les condicions perquè les persones joves ho tinguin una mica més fàcil per accedir a una feina, per crear la seva pròpia feina o per millorar les condicions laborals, millor manera per emancipar-se i esdevenir persones més lliures i autònomes.