La Fundació Catalunya Voluntària-FCV ha estat l’única entitat europea que ha participat en el Fòrum Internacional Cap a una institucionalització del Voluntariat al Marroc, que va tenir lloc els dies 14 i 15 de desembre a Casablanca. La trobada ha estat el moment culminant dels esforços de la societat civil marroquina per donar un estatus legal a les organitzacions de voluntariat i a les persones voluntàries del país, i que ha tingut com objectiu que el Marroc sigui el tercer país del món àrab en dotar-se d’una llei del voluntariat.

El fòrum, organitzat pel Centre Marroquí pel Voluntariat i la Ciutadania-CMVC, va comptar amb el suport institucional del govern marroquí, representat pel ministre i encarregat de les relacions amb el Parlament i la societat civil, Mustapha El Khalfi, així com amb entitats de voluntariat, cambres de comerç i autoritats marroquines, tunisenques, algerines i líbies. Lluc Martí, coordinador de programes a la FCV, va presentar l’experiència de la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme,i va motivar els assistents a crear un model propi del voluntariat, que contribueixi al desenvolupament social, econòmic, humà, cultural i del medi ambient, i que pugui donar una resposta estratègica als reptes del conjunt de la societat.

Tot i ser una entitat petita, la FCV té previst continuar realitzant tasques de suport a diferents entitats dels països del Magreb i del món àrab,per reforçar el treball en xarxa entre les organitzacions de la regió,i d’esdevenir de punt d’enllaç amb altres entitats, catalanes, europees i d’arreu del món, per tal d’afavorir la mobilitat de joves en accions de voluntariat i de formació de responsables d’entitats.