La FCV i Artixoc han estat seleccionades per dur a terme una activitat de formació innovadora amb l’objectiu d’afavorir la convivència, la interculturalitat i la ciutadania responsable entre joves i adolescents. La iniciativa es durà a terme en un centre d’ensenyament de Barcelona d’especial complexitat i un cop finalitzada, els resultats seran també presentats a Bèlgica i al Marroc.

Els tallers són part de la iniciativa de la xarxa espanyola de la Fundació Anna Lindh (Institut Europeu de la Mediterrània) amb el títol ‘Educar en la Diversitat-Construint Ciutadania’.

La Fundació Catalunya Voluntària i Artixoc han estat seleccionades per realitzar una iniciativa de formació creativa i innovadora en un centre d’ensenyament de secundària del nostre barri (Sants-Monjuïc), com a part del projecte internacional ‘Educar amb la Diversitat’, iniciativa que té lloc en l’àmbit euromediterrani amb el suport de la Fundació Anna Lindh pel Diàleg Intercultural.

L’activitat posarà en valor el teatre com a font de competències i crearà espais per posar en pràctica un conjunt d’eines pedagògiques fonamentades en la creativitat i la lliure expressió, així com en els interessos, les experiències i la capacitat de treball en equip dels/les alumnes que participen en els tallers, que tindran lloc entre els mesos de febrer i maig en un centre de complexitat elevada  durant 24 hores en total, que donaran molt de sí i permetran descobrir i reconèixer aspectes rellevants de la comunicació, la interpretació, la gestió i el coneixement de les pròpies emocions, paraules, gestos i sensacions, amb l’objectiu de fixar-se en com desenvolupar les habilitats d’expressar-se de forma no violenta, escoltar activament, comunicar-se de forma pacífica i prevenir i gestionar situacions de conflicte, per tal de tenir més recursos per prevenir la violència i lluitar en contra de la discriminació i del bullying, dins i fora de les aules.

Estem creant una activitat nova i diferent, que és el resultat del treball conjunt entre ambdues entitats i que es construeix a partir de la trajectòria de 15 anys d’Artixoc fent formació sobre teatre per a joves, a la que es complementa la de la FCV, fent formació per a joves, fent  ús de l’educació per la pau i la metodologia no reglada i intercultural, mètodes en els que hi creiem i que tindrem ocasió, també, de compartir amb els/les professors/es del centre (en un programa de formació de 12 hores).

La iniciativa compta amb la col·laboració de l’entitat Editors i Traductors del Mediterrani-MET, que realitzarà l’edició del dossier pedagògic digital amb els aprenentatges i les traduccions dels vídeos i de l’informe de l’activitat a diferents llengües, col·laborant en la difusió i aprofitament de l’activitat, que esperem realitzar en altres centres d’ensenyament més endavant, a Catalunya i a altres països. Els tallers formen part d’un intercanvi d’experiències i de pràctiques amb altres iniciatives semblants que tenen lloc a Bèlgica i al Marroc i els seus resultats seran presentats en un esdeveniment internacional a Safi (Marroc) al juny de 2021, on mostrarem els vídeos i encoratjarem a altres centres d’ensenyament i entitats a dur a terme l’activitat.

Amb aquesta, han estat 3 les iniciatives seleccionades a tot l’Estat, promogudes i dutes a terme per un total de 8 entitats no lucratives membres de l’esmentada xarxa, les quals, com a fet curiós, són 4 d’elles catalanes i 4 andaluses. Les altres dues iniciatives es titulen ‘Influencers de la interculturalitat’ i ‘Arrels emocionals’.

Per a més informació, podeu enviar un email a projectes@catalunyavoluntaria.cat