La FCV, entitat convidada a participar en la V Conferència Nacional del Voluntariat del Perú, a Lima, organitzada pel Centre Nacional del Voluntariat-CENAVOL.

CENAVOL celebra, enguany, els seus primers 15 anys, dedicant la seva conferència al tema ‘Voluntariat Transformador i polítiques pel desenvolupament’.

En la conferència, que tindrà lloc a del 20 al 22 de setembre, es preveu la participació  del voltant de 500 persones, voluntàries i responsables d’organitzacions del país andí, on la FCV participarà en 3 espais: en la taula d’experts, en el curs internacional i en la mateixa conferència, realitzant una  ponència. En la taula d’experts es debatrà, per part  de representants de diversos sectors i organitzacions, públiques i privades, el paper de les persones voluntàries i de les entitats de base voluntària i el seu potencial per transformar la societat i assolir els reptes de desenvolupament del mil·leni de forma més rellevant, on la FCV compartirà el seu punt de vista i información sobre algunes de les iniciatives més rellevants per a la promoció i desenvolupament del voluntariat des d’una perspectiva catalana, espanyola i europea.

La ponència, per la seva part, estarà dedicada a donar a conèixer el concepte de Voluntariat Actiu (inclusiu, participatiu, formatiu) i l’estratègia educativa de la FCV, enfocada en el suport per la millora d’habilitats i actituds de les persones voluntàries i en encoratjar a les entitats a donar més suport, poder i responsabilitat a les persones joves.

En el I Curs Internacional de Voluntariat Intergeneracional, la FCV oferirà informació sobre les eines i metodologies de treball que empra per la realització de programes de voluntariat actiu, per assolir un impacte més rellevant i, en definitiva, per ajudar a les noves generacions de persones joves a formar part del moviment voluntari, tenint en compte tant les seves dificultats i mancances com les moltes capacitats i interesos.

Lluc Martí, coordinador del programa ‘Voluntaris Actius’ a la FCV serà l’unic europeu en l’equip internacional d’experts que formen part de la conferència, format per representats d’entitats de voluntariat del Perú, Brasil, Veneçuela i Paraguai.

Lluc