EXCEL·LENTS RESULTATS – TALLER INTERNACIONAL FINE ARTS FOR FINE LEARNING

Amb l’objectiu d’ avaluar l’impacte de la darrera activitat acollida per la Fundació Catalunya Voluntària: taller internacional ‘Fine Arts for FINE Lerning’,  del 25 al 31 de març a Vilanova i la Geltrú (Barcelona), com és pràctica habitual, fem servir un qüestionari anònim de 3 pàgines que els/les participants completen el darrer dia per avaluar si l’activitat va complir amb les expectatives. identificar els aprenentatges i analitzar si serveix per desenvolupar una llista d’habilitats específiques, així com per valorar aspectes logístics.

Això ens ajuda a comprendre en quina mesura l’activitat és útil, trobar espais de millora i, en aquest cas, mostrar fins a quin punt la metodologia d’aprenentatge no formal es pot combinar amb èxit amb les belles arts.

Aquesta avaluació és complementària a la retroalimentació diària durant l’activitat, si bé ens ajuda a adaptar-nos a les necessitats del grup i incloure les seves propostes i contribucions.

Els resultats han estat els següents: preguntats sobre la seva percepció del grau d’assoliment dels  objectius generals i objectius específics de l’activitat, la valoració mitjana dels 3 objectius generals és de 9,25 sobre 10 (!), amb puntuacions de 9,23, 9,23 i 9,31, essent aquests objectius: 1) percebre les belles arts com a eina vàlida per proporcionar un aprenentatge FINE*; 2) millorar les meves CAPACITATS per crear activitats innovadores per oferir un aprenentatge FINE i 3) augmentar el meu INTERÈS a crear activitats innovadores per a un aprenentatge FINE. Si aquests resultats, superiors a 9 sobre 10, són excel·lents, les valoracions dels 4 objectius específics del taller  encara és una muca millor, amb un valor promig de 9,28 sobre 10. Els resultats són: 1) aprendre  noves eines, tècniques i activitats per respondre a les necessitats d’aprenentatge més crítiques, tant dels/les participants com dels/les joves amb els quals treballem: 9,23; 2) analitzar i descobrir que un aprenentatge FINE a través de les arts belles pot ser un enfocament vàlid per millorar l’autoestima, el lideratge social, la resiliència, l’empatia, la creativitat i el treball en equip: 9,23; 3) aprendre com la metodologia d’aprenentatge no formal i les belles arts poden ser complementàries i vàlides per desenvolupar aquestes competències: 9,31; i 4) animar-se a participar en les properes activitats del projectes:9,38.

Al qüestionari també preguntem sobre el grau de desenvolupament de les habilitats específiques que l’activitat aspira a desenvolupar i fins a quin punt les activitats realitzades van resultar útils o no per aquesta fita. La mitjana de tots els resultats va ser, novament, excel·lent, de 9 sobre 10. Els resultats corresponents a cadascuna de les sis competències són: treball en equip: 9,46; creativitat: 9,36; lideratge social: 8,54; resiliència: 8,72; empatia: 9,52 i autoestima: 8,56.

També es va demanar als/les participants que avaluessin el lloc on es va dur a terme el projecte, amb una puntuació de 8,33 sobre 10 de valor mitjà. 

Si les puntuacions de l’avaluació numèrica han estat molt altes, les respostes obertes han estat igualment molt positives, amb paraules molt emotives i elogioses, que també es van escoltar dels/les participants a l’avaluació oral i en plenari de la mateixa activitat.

L’èxit del taller s’explica per la llarga trajectòria de la FCV organitzant accions de formació internacional, pel compromís de les entitats promotores: AMC (Portugal), EKE (Hongria), USB (Grècia) i HRYO (Itàlia) i de l’equip internacional de facilitadors: Miriam, Lolo, Marco i Lluc. Volem agrair també, a Zaklina i Théo, pel seu suport logístic durant l’activitat, i a Judit, Nikola, Gaelle, Stefano, Cília, Ele, Leo, Pela, Ines, Joana, Bertino i Birami, per les activitats que van proposar i implementar.

Gràcies a tots per la vostra contribució a un programa únic i irrepetible!

L’ activitat d’aprenentatge ‘Fine Arts for FINE Learning’ s’ha realitzat amb el suport del programa Erasmus+ de la Comissió Europea (KA2 convocatòria extraordinària per al desenvolupament d’aliances estratègiques en resposta a la situació provocada pel COVID-19, enfocades al desenvolupament d’habilitats i inclusió a través de la creativitat i les arts).

Lluc Martí

Coordinador del projecte