De l’1 al 7 de setembre, a Vilanova i la Geltrú (Barcelona), la Fundació Catalunya Voluntària (FCV) ha dut a terme el seminari internacional “Equal Volunteering Opportunities for All“, amb la participació de 25 representants de 16 entitats no lucratives i no governamentals de 12 països, coordinadors de projectes, mentors, educadors, formadors i persones voluntàries.

L’objectiu del seminari ”Equal  volunteering opportunities for all” va ser reflexionar sobre com ajudar a persones joves a convertir-se en voluntaris actius i en líders comunitaris, posant un enfocament especial en ajudar a persones  no nacionals d’un país de la UE, a persones en risc d’exclusió social i pobresa i a persones que són objecte de discriminació a Europa.

Les cinc competències en les quals ens hem centrat durant l’activitat han estat la gestió de programes de voluntariat, la comunicació intercultural, la gestió de la diversitat cultural, la gestió de conflictes i la consciència global, en considerar aquestes competències del tot necessàries per afavorir la participació de persones joves que es troben en situació de vulnerabilitat en noves iniciatives de voluntariat realitzades per les mateixes entitats.

Durant tota la setmana hem utilitzat una metodologia educativa no formal per afavorir l’aprenentatge intercultural i la participació de tot el grup, i hem realitzat jocs, tallers, presentacions, exercicis i dinàmiques en grup per a l’intercanvi de bones pràctiques i experiències, sobre temes com, per exemple, els obstacles que moltes persones joves tenen per realitzar un voluntari o les lleis que cal promoure perquè efectivament totes les persones puguin ser voluntàries, amb independència de la seva situació social o administrativa.

En l’activitat hem dedicat un temps a intercanviar idees i a dissenyar de manera conjunta nous projectes que esperem poder realitzar en un futur proper.

Estem molt contents d’haver assolit els objectius del seminari que hem previst i molt agraïts per les contribucions i la participació de tots els / les participants, els quals, a la pregunta:

“¿Fins a quin punt estàs satisfet / a amb l’activitat?” van respondre el següent: “Estic satisfet, especialment pels projectes futurs”; “Estic molt satisfet ‘ha superat les meves millors expectatives!”; “Crec que ha complert les meves expectatives”; “Estic realment satisfet amb el seminari, realment vaig aprendre moltes coses noves i ara em vaig a casa més ric i més savi”; “La diversitat dels participants ha estat fantàstica. “He obtingut algunes eines noves i conegut bones pràctiques sobre incidència pública”.

L’activitat, coordinada pel FCV, s’ha dut a terme en associació amb les següents entitats Active Bulgarian Society, Association for Sustainable Development SFERA Macedonia, Associazione Xena, Aventura Maraô Clube, Bulgarian Youth Forum, CEIPES, Clube Intercultural Europeo, Egyuit Ható-Association for Community Development, Inter Alia, Pro Vobis National Resource Volunteerism Centre, System & Generation, United Societies of Balkans, Volunteer Centre Augsburg, Volunteer Centre Osijek, Volunteer Ireland  gràcies al suport del programa Erasmus + de la Comissió Europea.

Per a més informació sobre el seminari i els seus resultats podeu enviar un correu electrònic a projectes@catalunyavoluntaria.cat (Lluc).