Reunió del projecte ”Empower for Change”

Del 30 d’octubre al 3 de novembre Lluc Martí, coordinador a la FCV, va participar en la segona reunió transnacional del projecte d’intercanvi de bones pràctiques en materia de Joventut ’Empower for Change’, que, amb dos anys de durada, ha de facilitar la creació de noves estructures i programes per a la participació activa de les persones joves en les seves comunitats.

El projecte aposta pel coneixement de diferents realitats arreu d’Europa, per tal de crear col·laboracions estables entre les entitats no lucratives i juvenils i l’administració pública local, així com per realitzar una serie de formacions i visites, fent servir la metodologia no reglada, perquè la gent jove aprengui a crear els processos, òrgans i normativa útils per a l’objectiu de desenvolupar aquelles polítiques i iniciatives comunitàries que donin capacitats, poder i oportunitats a les persones joves, en contra, per exemple, de la despoblació juvenil, que, malauradament, té lloc en moltes ciutats del país del Caucas ( i no només) un cop comencen els seus estudis universitaris.

Els representants de les altres 3 entitats promotores, d’Àustria, Itàlia i Catalunya, van trobar-se a les oficines de l’entitat Academy for Peace and Development-APD i amb l’equip del projecte, per posar-se el dia sobre els resultats dels cursos de formació, dedicats a participació juvenil, formació no reglada i ciutadania, que han organitzat al llarg del país en els darrers mesos, tant per a  joves com per a treballadors de l’administració pública local.

El projecte compta amb el suport del programa Erasmus + de la Comissió Europea i dels ajuntaments de 4 ciutats del país, els màxims representants dels quals van tenir l’oportunitat de visitar Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat el darrer juny (‘Tools and Mechanisms for Youth participation at local level’), i conèixer a més de 10 recursos públics i privats de l’àrea metropolitana, enfocats en la participació juvenil (com el Centre Europa Jove o el CRAJ, per esmentar-ne dos).

Al llarg de la reunió a les oficines d’APD, hem avaluat el projecte i les activitats de movilitat i de formació pràctica i acordat les dates per a la realització de les pròximes, que serviran per conèixer noves eines, pràctiques i experiències de participació.

La FCV tindrà l’ocasió d’acollir a un reduït grup d’ adolescents al febrer,que vindran fins a Barcelona per conèixer a experts i visitar entitats i recursos públics enfocats en la participació.

A la primavera i tardor del 2020 tindran lloc dos seminaris internacionals a Geòrgia, amb la participació de joves líders i representants de l’administració pública d’Armènia, Azerbaian, Geòrgia, Àustria i Itàlia, on 10 persones, representants d’entitats juvenils i de l’Administració pública local catalana, tindran l’oportunitat de participar.   Al llarg de la visita hem tingut temps, també, per gaudir de l’excel·lent gastronomía georgiana, descobrir una mica la ciutat i saludar a vells i nous coneguts,  part equip de l’entitat APD (amb la qual la FCV col·labora fa més d’una dècada).

Per a més informació sobre el projecte i les properes activitats, podeu enviar un email a projectes@catalunyavoluntaria.cat (Lluc)