Clam per la Pau

Promoció dels drets humans i de la solidaritat

Programa dirigit especialment a treballadors, estudiants i líders d’associacions, motivats a aprendre i reflexionar sobre l’educació per a la pau i els drets humans. L’objectiu principal és sensibilitzar i donar a conèixer a la societat catalana i internacional la cultura i l’educació per la pau, cercant la participació activa i creativa dels joves.

La FCV possibilita la participació de persones joves en accions de sensibilització i de formació, dedicades a la construcció de pau i la transformació de conflicte i du a terme projectes de construcció de xarxes estratègiques a nivell internacional, en l’àmbit de la pau i el desarmament, l’educació en els drets humans, la no violència, el diàleg intercultural i la participació democràtica.

Per fer això possible es compta amb el suport del programa Erasmus+ de la Comissió Europea, del Consell d’Europa i de la Fundació Anna Lindh.

Les tres línies d’acció del programa són:

  • Promoció de la Cultura de Pau – advocacia, Campanyes, sensibilització local i internacional;
  • Construcció de les capacitats per la pau a través de formacions i de l’educació per la pau;
  • Creació de xarxes i relacions de col·laboració entre entitats, institucions, organitzacions i mitjans de comunicació.

Peacebag- Educació per la pau i diàleg intercultural 

“Peacebag for Euromed Youth” és un projecte de llarga durada coordinat per la FCV, amb el suport de la Fundació Anna Lindh i en col·laboració amb 17 organitzacions juvenils de 14 països: Algèria, Bulgària, Egipte, Grècia, Itàlia, Jordània, Líban, Romania , Palestina, Polònia, Països Baixos, Espanya, Tunísia i Turquia. L’objectiu del projecte és difondre l’educació per a la Pau, el diàleg intercultural i el treball amb els joves.

Descobreix els nostres projectes i iniciatives!