Es tracta d’una proposta de la Fundació Jaume Bofill, la Diputació de Barcelona i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica que defensa i promou una idea: l’educació és un dret fonamental que totes les persones han de poder gaudir més enllà de l’escola.

L’Aliança Educació 360º està formada per un bon nombre de municipis, consells comarcals, consorcis, centres educatius, xarxes, professionals, entitats no lucratives, centres culturals, esportius, de recerca, etc. que volen treballar per la creació de més i millors oportunitats educatives en tots els temps i espais de la vida, així com promoure la necessitat de connectar l’educació i els aprenentatges lectius i no lectius, ‘per a que cada infant i jove construeixi el seu propi itinerari vital amb equitat i sense exclusions’.

En el darrer mes de juliol, desprès de rebre els butlletins de l’Aliança durant anys, conèixer les seves activitats i consultat el seu lloc web, la FCV va decidir adherir-se a la xarxa, en coherència en la nostra comprensió de la formació integral i al llarg de la vida, que reconeix l’existència de diversitat de fonts i espais d’aprenentatge i que empra l’educació no reglada i intercultural, també, com a motor d’inclusió i de participació social i en igualtat d’oportunitats.

Tot i no realitzar activitats en les que participen  menors d’edats, la FCV comparteix el manifest pel que fa al dret d’educació de persones joves i adultes i, per aquest motiu, esdevé nou membre de l’Aliança i, per tant, assumeix el compromís de promoure l’Educació 360  i a participar, en la mesura de les nostres capacitats, en els espais d’intercanvi de l’Aliança.

En l’actual situació de pandèmia, l’Aliança defensa potenciar les activitats educatives no lectives (i a l’aire lliure, afegiríem) i el suport educatiu amb programes d’educació a temps complet, Educació 360º, en aules, espais, de suport educatiu que, amb el suport dels municipis i la implicació dels centres i professorat, acompanyen tasques escolars, reforcen les competències bàsiques i desenvolupen hàbits i tècniques d’estudi d’estudiants amb necessitats especials.

Us encoratgem a conèixer la iniciativa i visitar el seu lloc web, amb recursos, experiències i informació diversa.