Ecosistema de suport a estudiants amb necessitats educatives especials

Ens plau compartir els resultats de l’avaluació  realitzada per l’equip docent del centre de formació vocacional que va participar de l’1 al 8 de setembre a la visita internacional ‘El model Barcelona -ecosistema de suport a estudiants amb necessitats educatives especials’ (The Barcelona model in establishing a supportive environment for working with students with special educational needs) celebrada a Barcelona i a l’Hospitalet de Llobregat i organitzada per la FCV amb el suport del programa Erasmus+ de la Comissió Europea.

A la FCV som molt conscients de que qui participa en les activitats és qui, gràcies a la seva valoració crítica, més pot ajudar-nos a millorar, donant valor al què ha funcionat bé i suggerint els canvis, petits o grans, que poden fer-se perquè el grup es senti millor i perquè la seva experiència d’aprenentatge sigui més intensa i profitosa, més connectada amb els seus interessos i necessitats d’aprenentatge. El que mai no ens havia succeït fins ara és que tot el grup valorés amb la màxima puntuació tots els aspectes organitzatius. Preguntats sobre 3 qüestions logístiques: allotjament, menjars i transport, en una escala de l’1 al 5, tot el grup, sense excepció, va puntuar amb un 5 tots 3 elements.

Resultats molt similars als del nivell d’assoliment de les expectatives, que van poder expressar el primer dia i valorar per escrit en el darrer. De les 9 persones que van escriure un percentatge, 8 professors/es van valorar l’assoliment amb la xifra del 100% i una persona amb el 95%.

En resposta a la pregunta directa sobre si està satisfet/a o no amb la visita, tot el grup va contestar amb un ‘sí’.

Valorem molt positivament el coratge i la decisió de l’equip docent que ens ha visitat des de Bulgària, tot i les dades gens positives de transmissió comunitària a la nostra ciutat, que signifiquen un perill real per a la salut, així com de les entitats que ens han acollit en les seves instal·lacions (tot i les extremes precaucions, no existeix el risc zero).

La confiança que les entitats han mostrat és un exemple més de la passió que tenen pel seu treball i cert orgull pels èxits assolits, experiències i pràctiques que cal compartir amb altres entitats i professionals.

La data d’inici de l’activitat (l’1 de setembre), el context canviant i inestable marcat per la por i incertesa, les limitacions pel que fa als viatges i a l’organització d’activitats presencials, etc. eren elements que podien fer-nos pensar en la suspensió, cancel·lació o fracàs de l’activitat.

A més de l’excel·lent valoración del grup i la creació de noves relacions d’associació entre institucions dels dos països, la millor notícia és que, a una setmana de la finalització de l’activitat, podem confirmar que cap de les persones que van participar, provinents de Bulgària, no va ser contagiada a Barcelona.

Més informació a: projectes@catalunyavoluntaria.cat