El costat fosc d’internet – Taller “No Hate Speech”

Com a part del llarg camí del projecte europeu “Peacebuilding framework competence in youth work and NFE in Europe”, el passat 12 de setembre a Casa del Mar vaig fer un taller dedicat al discurs de l’odi, el ciberassetjament i com enfrontar-s’hi.

Com a l’anterior activitat del projecte anual, el taller “Trenca els teus estereotips!”, el grup de participants va ser internacional, intercultural i format per joves.

El taller va començar amb una breu descripció del moviment “No Hate Speech”, el discurs d’odi, incloses les causes i les víctimes, el ciberassetjament i una llista de possibles accions que podem fer en aquesta situació. Després vam mirar un vídeo i vam conèixer la definició del Consell d’Europa, per a la qual el discurs d’odi inclou a “totes les formes d’expressió que propaguin incitin, promoguin o justifiquin l’odi racial, la xenofòbia, l’antisemitisme o altres les formes d’odi basades en la intolerància, inclosa la intolerància expressada per agressiu nacionalisme i l’etnocentrisme, la discriminació i l’hostilitat contra les minories, els immigrants i les persones d’origen immigrant “.

En l’activitat “Saying it worst”, el grup va analitzar comentaris ofensius contra les persones migrants i refugiades extretes de les xarxes socials, activitat que ens va mostrar que de vegades resulta difícil classificar el discurs d’odi i entendre les diferències entre opinions o discurs de l’odi , el que va ser la part del taller més interactiva.

El taller va finalitzar amb una avaluació positiva de grup i amb moltes preguntes sobres els límits entre la llibertat d’expressió i el discurs de l’odi.

Roberta