Participar en la societat va molt més enllà de votar en les eleccions, i són molts els camins que es poden agafar i coses que es poden fer per tal d’avençar en la millora de la societat. Un d’aquests camins és el de la incidència.

Incidir vol dir influir en la creació dels canvis que la societat requereix per tal d’adaptar-se a les situacions noves, a superar les injustícies i discriminacions i, en definitiva, a solucionar tota una sèrie de reptes que exigeixen d’ accions decidides i que no poden esperar.

Fer incidència inclou, segons un punt de vista, sensibilitzar, crear interès i donar a conèixer temes (injustícies) perquè formin part del debat públic i de l’agenda política, fent que més persones coneguin la situació i la necessitat de fer canvis o d’actuar en una direcció (com, per exemple, en un context de vulneració sistemàtica dels drets i llibertats). Per la FCV, incidir té un sentit més específic: exigir el compliment d’una llei i, per tant, gaudir d’uns drets, deures o serveis que existeixen però només en la teoria (com, per exemple, el dret a l’habitatge o el dret d’asil) o bé per cridar l’atenció sobre la necessitat de crear una nova llei que, al no existir, no pot protegir un dret perquè no existeix ni garantir uns serveis que no estan previstos.

Una de les virtuts de l’associacionisme i del tercer sector a Catalunya és la seva llarga trajectòria treballant en xarxa i les mateixes capacitats que tenen les estructures de segon i de tercer grau (federacions, consells) per assumir i defensar els interessos del sector davant dels poders públics i per actuar com a portaveus de les seves necessitats, propostes i exigències.

A la FCV entenem que aquest coneixement dels processos formals i informals de consulta i participació en les preses de decisions no hauria de ser patrimoni exclusiu de cap entitat, per molt representativa que sigui, sinó part de les capacitats ciutadanes de totes les persones, pel fet de ser ciutadans/es.

A la FCV, arran del coneixement de primera mà de diverses iniciatives d’incidència en les quals hem participat, fa anys que cridem l’atenció sobre la necessitat d’apoderar a totes les persones i, de forma prioritària, a les persones joves per realitzar aquesta tasca, convençuts de l’enorme poder que té un petit grup de persones, amb les idees clares i amb unes competències mols específiques, per facilitar els canvis, també legislatius, que consideren necessaris i que poden impactar a generacions senceres.

Dur a terme accions d’incidència, insistim, forma part de les competències de ciutadania i és quelcom que totes les persones haurien de poder dur a terme, motiu pel qual calen crear les oportunitats per a  fer-ho, així com poder compartir els coneixements, experiències, habilitats i actituds que més poden ajudar a assolir els resultats de canvi i de transformació desitjats.

Per la FCV, les persones joves tenen les idees i capacitats necessàries per exigir el compliment d’una llei i per promoure’n de noves, processos complexes que exigeixen poder accedir a la informació, fer recerca i anàlisi, recollir i compartir experiències, connectar amb persones amb inquietuds similars i amb experts/es sobre els diversos temes (ja siguin del propi país, d’arreu d’Europa i globalment). És amb aquest objectiu que la xarxa Intern Alia ha creat el ‘Youth Pool’,  eina perquè joves d’arreu d’Europa proposin, impulsin i liderar iniciatives d’incidència en col·laboració amb altres persones joves, amb les quals treballaran conjuntament durant 4 mesos.

Per participar cal tenir un coneixement suficient d’anglès i participar en 4 reunions en línia.

La participació i accés als recursos que ofereix la eina és del tot gratuït. L’únic requisit és l’edat: de 16 a 30 anys (ambdós inclosos).

Si vols aprendre com incidir en les polítiques incidint en les polítiques, pots accedir a més informació sobre l’ eina en aquest enllaç (pdf): https://interaliaproject.com/wp-content/uploads/2021/02/Youth-Pool-presentation.pdf

La inscripció en línia és en aquest enllaç: https://interaliaproject.com/participation/youth-pool-2021/

Si necessites més informació, pots enviar un email a projectes@catalunyavoluntaria.cat

El nombre de places és limitat i el termini d’inscripció finalitza el 28 de febrer.

Aquesta eina és un recurs realitzat amb el suport del programa Erasmus + de la Comissió Europea per la xarxa Inter Alia, coordinada per l’entitat grega amb el mateix nom, composada per més de 75 entitats juvenils i no lucratives de 25 països d’Europa, de la qual la FCV forma part. Per a més informació sobre la xarxa: https://interaliaproject.com

De forma complementària a aquesta nova eina que avui presentem, la FCV està preparant dues activitats formatives sobre aquesta mateixa competència: el seminari internacional ‘Youth Leadership for Advocacy’ i la sèrie de tallers en centres d’ensenyament de secundària ‘Com realitzar campanyes?’, gràcies al suport del programa Erasmus + de la Comissió Europea i de la xarxa espanyola de la Fundació Anna Lindh (Institut Europeu de la Mediterrània), respectivament.