Durant la primera setmana de maig de 2019, a la ciutat costanera de Kobuleti (Geòrgia) es va dur a terme el curs Internacional de Capacitació enfocat al treball juvenil comunitari “Empowered for change – Strengthening Local Capacities for Youth Participation”.

Vam començar amb una breu presentació de la Maka, la coordinadora del projecte, on es van aclarir els objectius i les possibilitats de l’intercanvi. Com a participant col·laborador, el meu paper principal en el curs internacional va ser contribuir a crear un ambient prolífic per obtenir informació sobre les habilitats i coneixements que els participants de Geòrgia podrien millorar per planificar i desenvolupar un projecte per a les seves comunitats.

Els facilitadors van exercir un paper crucial a través de les metodologies triades per facilitar l’expressió i l’exercici d’algunes habilitats com el teambuilding i el treball en equip. Els debats sobre la recopilació de dades i els moments de compatir informació també van ser un punt important en aquesta setmana.

El grup de participants espanyols vam tenir l’oportunitat de compartir les seves experiències en diferents moments; un d’ells que tenia experiència prèvia en un projecte social al Brasil, va parlar sobre els passos principals i els aprenentatges que aquests projectes van portar per a les persones involucrades.

Un tema important que es va debatre durant la capacitació va ser “l’avaluació de necessitats” en què cada jove participant ha de pensar i treballar per desenvolupar el proper cicle del projecte a Geòrgia.

Després d’aquest debat, es va redirigir l’enfocament, els facilitadors van començar a ajudar-los a pensar i debatre sobre l’interès i els temes que els agradaria abordar a les seves comunitats.

Vam tenir un exercici interessant per compartir experiències i mostrar-nos els uns als altres aquests problemas. Va ser durant les presentacions grupals que els participants internacionals van poder escoltar i fer comentaris sobre la idea presentada per als joves participants.

Després, va ser el moment de compartir amb ells informació sobre les nostres organitzacions i les activitats i objectius establerts per als grups objectiu-locals.

Des d’aquest punt del procés, vam començar a caminar cap a l’etapa de tancament i avaluació de la capacitació, en aquest moment vam tenir l’última oportunitat de debatre i contribuir amb la reflexió dels joves participants sobre els resultats, aprenentatges i expectatives que ja tenen sobre les següents etapes.