“Les persones joves mereixen la nostra confiança!”

Les estadístiques de desocupació juvenil tant a Catalunya com a Espanya continuen sent escandaloses, amb una taxa del 20%!, que és gairebé el doble de la taxa general de desocupació, al voltant del 8% a Catalunya i del 13,5 % a Espanya.

A la FCV, al llarg dels darrers 6 mesos, com a socis del projecte per a l’intercanvi de bones pràctiques i innovació en temes de juventut ‘Advocacy for Youth Employment’,  4 entitats juvenils dels 4 països amb més atur juvenil d’Europa (amb Grècia, Macedònia del Nord i Itàlia) hem realitzat una recerca, hem consultat un bon grapat d’ informes, publicacions, notícies, i hem recollit dades publicades  per part de sindicats, associacions i col·lectius en diversos mitjans, xarxes socials i realitzant entrevistes, per tal poder entendre una mica millor què està succeint, quines són les dificultats que ens trobem les persones joves, bé per accedir a una primera feina, bé per tenir unes condicions laborals dignes que ens permetin estar mínimament satisfets amb la nostra feina. 

I la nostra conclusió és la següent: CAL PROMOURE LA CONTRACTACIÓ DE JOVES. 

Són molts els arguments que justifiquen la contractació de joves, des del punt de vista de qui està en condicions d’oferir una feina, però també del conjunt del país, de forma que contractar joves no és només la millor estratègia per a la millora dels resultats d’una empresa o organització, sinó que té un impacte positiu en el desenvolupament social, humà, econòmic, cultural, comunitari i del medi ambient. 

Els/les joves de 16 a 34 anys són el 22,4 % de la població a Catalunya i  el grup de població amb menys oportunitats per treballar, perquè s’enfronten amb discriminacions pel que fa a l’accés a l’ocupació i a les condicions laborals.

Això es deu a una general descofiança per part de qui pot donar feina, arran de la cultura adulta predominant en el món del treball, tant al sector privat com públic.

Aquesta desconfiança genera obstacles que considerem injustos perquè, en la major part dels casos, són l’expressió d’un prejudici: es jutja a una persona jove sense haver-li donat l’oportunitat de treballar. I és que són molts els/les joves que encara no han pogut accedir mai a un treball.

Davant d’això volem cridar l’atenció sobre els següents fets:

-Les persones joves compten en gran mesura amb un conjunt d’ habilitats que tota empresa o organització necessita per adaptar-se a l’actual context global i digitalitzat fortament marcat per les crisis:  competències digitals, lingüístiques, comunicatives, interpersonals, interculturals; habilitats necessàries per adaptar qualsevol tipus de negoci o activitat productiva a un panorama tan difícil com actual, altament competitiu, volàtil, canviant i marcat per la força disruptiva de les tecnologies digitals. 

  • Els/les joves són nadius digitals, han crescut amb la tecnologia i, per tant, tenen una afinitat natural per comprendre-la i fer-ne ús. Diversos estudis mostren que la contractació de persones joves té un impacte positiu  pel que fa a l’adopció i ús de nous programaris i tecnologies digitals.
  • Els/les joves destaquen per la seva adaptabilitat a circumstàncies complexes i imprevistes, per la seva resiliència, curiositat i capacitat per aprendre.
  • Les actuals generacions de joves tenen moltíssim per aportar en el seu negoci, empresa o organització: creativitat i capacitat d’innovació, noves energies i perspectives, interès per aprendre i guanyar experiències, competències totes elles que marquen la diferència pel que fa a la necessitat d’adaptar qualsevol tipus de negoci o empresa a la realitat d’un món.
  • Els/les joves no tenen por per innovar, córrer riscos i explorar noves possibilitats. El seu entusiasme és un element excel·lent per a la formació d’equips, la productivitat i la creació d’una bona atmosfera al lloc de treball.

Arran de les evidències sobre el valor afegit que té contractar persones joves, el govern ofereix diverses mesures de suport a les empreses que contracten joves de fins a 30 anys en situació d’atur, com ara:

  • una bonificació mensual a l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social de 300 € durant un màxim de 6 mesos (programa Garantia Juvenil).
  • una bonificació del 100% de les assegurances socials durant un màxim de 2 anys i una bonificació addicional d’entre 60 i 80€ en concepte de tutoria de la persona treballadora (contracte de formació a jornada completa, anomenat ‘de formació en alternança’).

Els/les joves, necessitem una feina més que ningú i necessitem que la societat confiï en nosaltres més que ningú. 

LA NOSTRA CRIDA A L’ACCIÓ ÉS MOLT CLARA: SI CERQUES A UNA PERSONA TREBALLADORA I CONFIABLE PER FORMAR PART DE LA TEVA ORGANITZACIÓ, CONTRACTA A UNA PERSONA JOVE.
ESTEM SEGURS QUE NO ET DEFRAUDARÂ!