Del día 1 al 6 de desembre del 2019, la FCV va tindre l’oportunitat de participar en un contact making seminar que es va dur a terme a Polònia, on es van reunir 25 organitzacions de països procedents d’Hongria, Azerbaidjan, Espanya, Itàlia, Portugal, Macedònia del Nord, Polònia, Turquia i Moldàvia.

Durant una setmana cadascuna de les organitzacions vam presentar les respectives organitzacions i les diferents accions que duen a terme dintre de les respectives comunitats. Vam compartir eines i  maneres de treballar i  aprendre quin és l’impacte del jovent dintre de la comunitat.

Per una altra banda també, vam analitzar les principals dificultats que una organització es pot trobar en la societat per la falta de subvencions  i la poca inclusió dels governs a aquest tipus d’organitzacions i com posar remei a cadascuna de les dificultats.

A més, vam treballar tots conjuntament per la creació de futurs projectes amb la finalitat de presentar els projectes tots junts a les següents convocatòries.

L’objectiu final d’aquest seminari va ser sobretot la creació d’una xarxa de nous socis i la creació d’una cooperació internacional amb l’objectiu de treballar tots junts en projectes futurs.

Totes aquestes activitats es van realitzar a través de l’educació no formal, on ens van permetre a tots a aprendre aprenent i aprendre noves formes de treballar.

Per acabar com és tradicional també vam tenir l’oportunitat de tastar diferents menjars típics de cadascú dels països i també dels balls i música tradicional va ser una manera de crear un ambient de respecte, inclusió  i bon rotllo.

Per acabar, esmentar el paper de EFM (Europejskie Forum Mlodziezy), organització que  la FCV hi col·labora va dur a terme el seminari i va fer que es desenvolupés de la millor manera possible.

Marc Orozco