CONSTRUÏNT SCE

La Fundació Catalunya Voluntària, com a part del grup promotor SCE, ha presentat una sol·licitud a l’Institut Nacional de la Joventut amb la proposta d’organitzar les jornades de treball Construint el programa Servei Cívic Europeu-SCE (Millorant el present-Transformant el futur)’.

 La proposta, si rep el suport sol·licitat, permetrà que 36 representants del mateix nombre d’entitats no governamentals i no lucratives de totes les regions de l’Estat es reuneixin del 19 al 23 d’octubre del 2023 al barri de Baixamar de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), amb un objectiu molt concret: dissenyar de forma conjunta i col·laborativa una proposta sòlida per a la creació d’un programa de Servei Cívic Europeu.

 El programa SCE existirà per tal de fer possible que persones joves puguin realitzar i protagonitzar activitats de Servei Civic Europeu, de curta i de llarga durada, en el seu lloc de residència, en una altra regió del mateix país i en un altre país europeu.

Les entitats serán seleccionades en funció del seu compromís d’ajudar a la posada en marxa del programa, així com de contribuir amb els seus coneixements sobre diversos temes, des de la gestió de programes comunitaris, com el programa Cos Europeu de la Solidaritat (abans Servei Voluntari Europeu), i el seu coneixement de les necessitats de les persones joves i de grups més vulnerables en el respectiu territori, grups que més podran aprofitar de l’existència del programa i de l’ajuda dels/les participants.

Els principals resultats que volem assolir amb les jornades  són: 1) la creació d’un compromís de col·laboració i de treball en xarxa entre les entitats participants per la posada en pràctica d’ un programa pilot de Servei Cívic Europeu; 2) la creació d’una proposta que sigui realista, sòlida, ben pensada i dissenyada, resultat de l’acord de totes les entitats participants 3) assolir el suport i la complicitat de les autoritats responsables dels aspectes administratius, financers, de gestió i legislatius per la creació d’un programa SCE continuat en el temps.   

 L’equip promotor de la proposta està composat per 5 entitats: les associacions Arrabal (Màlaga) i Mundus (Saragossa), la Coordinadora de Temps Lliure Infantil i Juvenil de Vallecas (Madrid ), el Col·lectiu per un Servei Cívic Europeu (França) i la FCV (Barcelona).

La nostra idea és cercar la millor manera perquè el nou programa SCE sumi esforços i sinergies amb altres programes d’acció comunitària i de servei cívic nacional i internacional, que fa dècades existeixen arreu d’Europa.

La FCV ha acollit programes de servei cívic realitzats pels governs d’Alemanya, França i Itàlia, i va ser promotora d’una investigació europea sobre el mateix tema (portada per l’Oficina de Servei Cívic del Govern d’Itàlia, amb el suport de la Comissió Europea) i ens sorprèn que en més de 40 anys encara no existeixi cap programa de servei cívic, civil o comunitari, ni realitzat en l’espai local, ni interregional ni estatal, tot i formar part del dret a participar en assumptes d’interès públic.

Per a més informació sobre la iniciativa, podeu enviar un email a projectes@catalunyavoluntaria.cat