Els dies 7 i 8 de maig va tenir lloc a Madrid la Conferència Europea sobre Voluntariat Corporatiu ‘Partnering for Impact’, organitzada per la International Association for Volunteer Effort-IAVE, amb la col·laboració de la Fundació Bancària La Caixa, Voluntare i la Fundació Telefónica, que va acollir a la seva seu, a la Gran Via, a prop d’un centenar d’experts, representants de programes de voluntariat corporatiu, d’entitats no lucratives i de l’administració pública.

20170509_103519La conferència va comptar amb la participació d’algunes de les principals veus del sector, com el consultor executiu sènior de IAVE Kenn Allen, els responsables dels programes de voluntariat de la Fundació Bancària la Caixa, de la Fundación Telefónica i d’empreses multinacionals com Credit Suisse, CISCO, IBM, Schneider, Siemens, Ericsson, Disney o Ritz Carlton Hotel Company.

A la conferència es van presentar bones pràctiques i  experiències reeixides de voluntariat corporatiu  d’arreu d’Europa, identificant-se elements d’èxit, com ara estar promogudes i liderades pels mateixos treballadors, realitzar-se en col·laboració amb entitats sense ànim de lucre, reflectir el compromís social i el know how de les mateixes empreses i comptar amb el suport de les noves tecnologies.

Els principals temes que es van tractar van ser la responsabilitat social de les empreses, l’atur juvenil, les noves tecnologies i la mesura del impactes, donant-se a conèixer metodologies útils per mesurar alguns dels efectes d’aquestes iniciatives, com són la millora de les capacitats professionals dels treballadors que participen en aquests programes i com realitzar un voluntariat repercuteix en el grau de satisfacció i implicació dels treballadors.

Dos dels moments destacats van ser quan Bruno Ayres va presentar l’apl20170509_150013icació tecnològica V2V i la seva capacitat de mantenir informada i mobilitzada la base social de les empreses, o quan Carme Artigas, de Synergic partners, va presentar els beneficis de gestionar i utilitzar tota la informació que es genera i la big data. La representació institucional va córrer per part de la presidenta de IAVE Sra Kylee Bates, de la directora general de la Fundación Telefónica, Sra Carmen Morenés i del director general de INJUVE Sr.Javier Dorado.

Des del punt de vista d’una entitat no lucrativa com la FCV, algunes de les conclusions de la conferència són:

1) cal superar certa desconfiança i desconeixement que existeix sobre el paper social de les empreses;

2) cal reconèixer els èxits del voluntariat corporatiu i les metes rellevants que assoleixen aquests programes pel que fa a -la promoció del voluntariat, -el desenvolupament i reconeixement de les competències de les persones voluntàries, -la utilització de les noves tecnologies i -la mesura dels efectes socials, econòmics i humans.

Per tot això, certament val la pena analitzar com sumar esforços amb empreses socialment responsables per dur a terme noves iniciatives solidàries que, d’aquesta manera, puguin tenir un major impacte i generar noves oportunitats de col·laboració i d’aprenentatge entre els dos sectors. Les empreses són molt conscients que realitzar un voluntariat no només vol dir ajudar a altres persones i millorar l’entorn més proper, sinó també és una oportunitat immillorable per desenvolupar un conjunt d’habilitats personals i professionals que cada vegada es valoren més, per part de les empreses i del conjunt de la societat.

Per a més informació sobre la conferència i els seus resultats, o sobre IAVE, pot enviar un correu electrònic a projectes@catalunyavoluntaria.cat (Lluc)

Los días 7 y 8 de mayo tuvo lugar en Madrid la Conferencia Europea sobre Voluntariado Corporativo ‘Partnering for Impact’, organizada por la International Association for Volunteer Effort-IAVE, con la colaboración de la Fundación Bancaria La Caixa, Voluntare y la Fundación Telefónica, que acogió en su sede, en la Gran Vía madrileña, a cerca de un centenar de expertos, representantes de programas de voluntariado corporativo, de entidades no lucrativas y de la administración pública.

La conferencia contó con la participación de algunas de las principales voces del sector, como el consultor ejecutivo senior de IAVE Kenn Allen, los responsables de los programas de voluntariado de la Fundación Bancaria la Caixa y de Fundación Telefónica y de empresas multinacionales como Credit Suisse, CISCO, IBM, Sch20170509_103519neider, Siemens, Ericsson, Disney o Ritz Carlton Hotel Company, entre otras, quienes mostraron el impacto positivo que tiene dicho modelo de voluntariado, informando acerca de buenas prácticas y de experiencias exitosas que tienen lugar alrededor de Europa, presentando elementos de éxito, tales como estar promovidas y lideradas por los trabajadores, realizarse en colaboración con entidades sin ánimo de lucro o ser capaces de reflejar el compromiso social y aprovechar el know how de las propias empresas.

Los principales temas que se trataron fueron la responsabilidad social de las empresas, el paro juvenil, las nuevas tecnologías y la medida del impacto, dándose a conocer metodologías útiles para medir el impacto social de dichas iniciativas y la mejora de las capacidades profesionales de los trabajadores que participan en dichos programas de voluntariado corporativo y cómo el voluntariado repercute en el grado de satisfacción e implicación de los propios trabajadores.

Uno de los momentos destacados fue cuando Bruno Ayres presentó la aplicación tecnológica V2V y su capacidad de mantener informada y movilizada la base social de las empresas, o cuando Carme Artigas, de Synergic partners, presentó los beneficios de gestionar y utilizar toda la información que se genera y la big data.

La representación institucional corrió por parte de la presidenta de IAVE Sra Kylee Bates, de la directora general de la Fundación Telefónica, Sra Carmen Morenés y del director general de INJUVE Sr.Javier Dorado.

Desde el punto de vista de una entidad no lucrativa como la FCV, algunas de las conclusiones de la conferencia son:

1) es necesario superar cierta desconfianza y desconocimiento que existe sobre el papel social de las empresas;

2) hay que reconocer los éxitos del voluntariado corporativo y las metas relevantes que alcanzan dichos programas en cuanto a -la promoción del voluntariado, -el desarrollo y reconocimiento de las competencias de las personas voluntarias, -la utilización de las nuevas tecnologías y -la medida del impacto social, económico y humano de las acciones voluntarias.

20170509_150013Por todo ello, vale la pena analizar cómo sumar esfuerzos con empresas socialmente responsables para llevar a cabo nuevas iniciativas solidarias que, de este modo, puedan tener un mayor impacto y generar nuevas oportunidades de colaboración y de aprendizaje entre ambos sectores.  Las empresas son muy conscientes de que realizar un voluntariado no solo significa ayudar a otras personas y mejorar el entorno más cercano, sino también es una oportunidad inmejorable para desarrollar un conjunto de habilidades personales y profesionales que cada vez se valoran más, por parte de las empresas y del conjunto de la sociedad.

Para más información sobre la conferencia y sus resultados, o sobre IAVE, puede enviar un email a projectes@catalunyavoluntaria.cat (Lluc)