El 25 de setembre del 2015 l’Assamblea General de les Nacions Unides aprovava l’agenda 2030 amb l’objectiu d’erradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia, i posar fre al canvi climàtic entre altres propòsits. Aquesta agenda, juntament amb altres com els Acords de París, configuren la fulla de ruta per aconseguir un objectiu global comú: el desenvolupament mundial sostenible.

L’agenda 2030 es basa en les tres dimensions del desenvolupament sostenible: l’econòmica, la social i l’ambiental. Amb la intenció d’assolir l’objectiu global, l’agenda es desplega en un sistema de 17 objectius de desenvolupament sostenible mitjançant els quals hem de d’abordar els reptes globals actuals i futurs.

Des de la FCV, com a entitat arrelada a Barcelona i que treballa en l’àmbit internacional, ens declarem compromesos amb els objectius de l’agenda 2030.

Els nostres projectes de voluntariat i activitats educatives, basats en la metodologia no reglada, l’aprenentatge intercultural i l’educació per la pau, ens permeten aportar el nostre granet de sorra per assolir els següents objectius de desenvolupament sostenible:

ODS-4. EDUCACIÓ I QUALITAT

Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat, i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida i per tothom.

La FCV treballa per eliminar disparitats de gènere en l’educació i garantir l’accés en condicions d’igualtat per a persones en situació de vulnerabilitat. Tanmateix, la FCV promou l’assoliment de competències, professionals i personals, mitjançant l’educació no reglada com a eina per accedir el mercat laboral i l’emprenedoria, particularment del col·lectiu jove.

La FCV ofereix espais d’aprenentatge perquè els i les joves esdevinguin ciutadans/es més actius/ves, autònoms/es i responsables, col.laborant activament amb altres entitats no lucratives. De la mateixa manera, creiem en l’educació i el voluntariat com a instruments per al desenvolupament sostenible, la protecció dels drets humans, la igualtat entre gèneres, la promoció de la cultura de pau i la no-violència i el valor de la diversitat cultural.

ODS-10. REDUCCIÓ DE DESIGUALTATS

Reduïr les desigualtats entre països.

La FCV potència i promovu la inclusió social, econòmica i política de totes les persones joves que participen en els nostres projectes, independentment de l’edat, el gènere, la religió, l’origen o qualsevol altre condició. Una de les nostres fites és procurar per la igualtat d’oportunitats entre persones.

Per fer-ho possible, obrim vies perquè totes les persones joves puguin realitzar accions solidàries i d’incidència, i així millorar el seu entorn i alhora construir un present i un futur millor per a tothom. Tanmateix, som partidaris/es de facilitar la migració i el moviment de persones entre països per fomentar l’aprenentatge intercultural, cooperatiu i solidari com eines per a la reducció de desigualtats.

ODS-16. PAU, JUSTÍCIA I INSTIUCIONS SÒLIDES

Promoure societats,  justes, pacífiques i inclusives.

La FCV condemna tota forma de violència. Un dels valors fonamentals de l’entitat és l’educació en la cultura de pau per fer possible un canvi social positiu en la societat. Altrament, creiem fermament en un sistema de justícia accessible a tothom, inclusiu i representatiu.

La FCV afavoreix la participació de líders juvenils en accions de sensibilització i de formació, dedicades a la construcció de pau i la transformació de conflictes i du a terme projectes de construcció de xarxes d’entitats a escala internacional en l’àmbit de la pau i el desarmament, l’educació en els drets humans, la no violència, el diàleg intercultural i la participació democràtica. A més, promovem iniciatives de desenvolupament humà, social, econòmic i cultural, tant a escala local, regional i interncional, enfortint la relació institucional entre països.