Per desenvolupar les seves activitats la Fundació Catalunya Voluntària compta amb l’ajut, suport i col·laboració de diferents organismes, xarxes i entitats:

 La FCV forma part de diverses xarxes: