Tots reconeixem les formes formals d’aprenentatge: estructurat, ensenyat per professors i professores a les escoles, universitats o cursos. Aquestes institucions educatives ens brinden coneixements teòrics i pràctics sobre temes particulars i estan desenvolupant les nostres competències (per exemple, dades d’aprenentatge i habilitats administratives).

No obstant això, també hi ha diferents formes d’aprenentatge que són importants i ens permeten potenciar competències que no vam guanyar estant en el marc de les institucions educatives estructurades formalment. Aquests són aprenentatges no formals i informals i en aquest article anem a explicar què són i com poden millorar la teva carrera professional.

Comencem per les definicions. El glossari del Centre Europeu del Coneixement per a la Política de la Joventut descriu l’aprenentatge no formal de la següent manera: “L’aprenentatge no formal és un aprenentatge intencionat però voluntari que té lloc en una àmplia gamma d’entorns i situacions per què l’ensenyament /formació i l’aprenentatge no són necessàriament la seva activitat única o principal”.

L’aprenentatge no formal és una eina molt poderosa utilitzada per moltes organitzacions no governamentals. La diferència entre l’aprenentatge no formal i el formal és que la participació en activitats educatives no formals és 100% voluntària. Un bon exemple de l’aprenentatge no formal pot ser un intercanvi d’idiomes, on 2 o més persones acorden intercanviar els seus coneixements d’una manera no formal i cada costat està millorant les seves competències lingüístiques.

L’aprenentatge informal pot descriure com l’aprenentatge resultant de les activitats diàries relacionades amb el treball, la família o l’oci. No està organitzat ni estructurat en termes d’objectius, temps o suport a l’aprenentatge. En la majoria dels casos, l’aprenentatge informal és involuntari des de la perspectiva de l’alumne.

Tant les formes d’aprenentatge informal com les no formals són molt importants en la nostra vida professional, ja que poden ajudar-nos a desenvolupar competències i habilitats que de vegades són essencials en els nostres futurs llocs de treball. Pot tractar-se de competències socials /interpersonals, habilitats culturals i lingüístiques, lideratge, parlar en públic i molts més.

La Unió Europea descriu l’aprenentatge no formal com una cosa que es pot fer sense límit d’edat, el que significa que un pot aprendre de manera no formal durant tota la vida (“aprenentatge permanent”). Els mètodes d’aprenentatge són molt diversos i inclouen: interacció, diàleg, mediació; mètodes basats en activitats: experiència, pràctica, experimentació; mètodes amb enfocament social: associació, treball en equip, treball en xarxa; mètodes autodirigits: creativitat, descobriment, responsabilitat.

La Unió Europea defineix també vuit competències clau per a l’aprenentatge permanent i proporciona una definició general de competència en el context de “Educació i Formació 2010”. Té les següents dimensions: independència i responsabilitat; competència per a aprendre (per compte propi); competència social (comunicativa); i competència laboral (professional).

Les 8 competències clau que es poden adquirir participant en activitats d’aprenentatge no formal són:

• Competència lingüística en la llengua materna

• Competència lingüística en una llengua estrangera

• Competència matemàtica /cientificotècnica bàsica

• Competència informàtica digital

• Aprendre a aprendre

• Competència interpersonal, intercultural, social i cívica

• Competència empresarial, iniciativa

• Consciència i expressió cultural

La Unió Europea ha treballat molt per intentar classificar i estandarditzar l’aprenentatge no formal, especialment entre els joves. Youthpass és una eina per documentar i reconèixer els resultats de l’aprenentatge de la feina amb joves i les activitats solidàries. Està disponible per a projectes finançats per Erasmus+: Programes Joventut en Acció i Cos Europeu de Solidaritat. És part de l’estratègia de la Comissió Europea per fomentar el reconeixement de l’aprenentatge no formal, posant la política en pràctica i la pràctica en la política. Més informació sobre Youthpass aquí: https://www.youthpass.eu

Si vols ser un candidat valuós i augmentar el teu valor al mercat laboral, l’educació no formal és una molt bona forma d’incrementar les 8 competències esmentades anteriorment. Participar en formacions, intercanvis de joves, activitats de voluntariat és una manera perfecta d’ajudar els altres, conèixer gent, fer amics, viatjar, però també és un procés d’aprenentatge.

T’animem a que provis i participis en un dels nostres programes; segur que trobaràs alguna cosa proper als teus interessos. Visita la nostra web i contacta’ns.