Be Youth Worker Today –BYWT

BYWT2 (4)Els dies 25, 26 i 27 de novembre part de l’equip de la FCV va participar a les jornades Be Youth Worker Today –BYWT organitzat per l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut.

Durant aquests dies, es van reunir més de 150 professionals del treball amb joves a nivell autonòmic, estatal i europeu, on van poder debatre i treballar en torn la necessitat de crear una xarxa catalana i europea per agrupar a tots els professionals en l’àmbit de la joventut; BYWT (1)com a mitjà per compartir recursos d’utilitat, oportunitats, bones pràctiques, idees, etc. amb la resta de treballadors juvenils; tot donant un reconeixement als professionals d’aquest sector, desconegut per a molts.

La trobada també va servir per compartir diferents tècniques i metodologies i per debatre quines haurien de ser les competències i habilitats mínimes que haurien de tenir els professionals en matèria de joventut.

Alhora, l’esdeveniment va ser una oportunitat per compartir la fein  a feta des de la FCV i per conèixer a altres professionals, entitats i xarxes que treballen pel desenvolupament personal i professional dels joves.

Us animem a consultar els resultats de les jornades a la pàgina web del projecte.