Be a Star -Target the moon and you’ll reach the starts!

Milcoveni 19-29 Setembre 2019 (Romania)

El passat mes de Setembre un grup de joves, a través de la fundació Catalunya Voluntària, vàrem formar part del projecte “Be a star- target the moon and you’ll reach the stars”, un projecte d’intercanvi juvenil a Romania, enfocat en potenciar les capacitats de les persones participants en l’àmbit de l’emprenedoria.

Per una part de nosaltres era el primer projecte d’intercanvi i d’altres ja n’havíem fet algun, però tots nosaltres vàrem treballar molt bé com a equip, coneixent-nos en el procés i a la vegada integrant-nos també amb la resta de participants del projecte. És per això, que podem afirmar, que tots nosaltres vam obtenir un benefici i un canvi positiu durant el transcurs del projecte, tant en l’àmbit de coneixement, com de creixement personal i creació de vincles entre participants.

Durant la setmana i mitja que va durar el projecte, es van dur a terme diverses activitats, relacionades majorment amb el món de l’emprenedoria, algunes varen ser per a dur a terme entre nosaltres, també hi va haver persones convidades, relacionades amb l’àmbit de l’emprenedoria que es van desplaçar al lloc on es duia a terme el projecte o nosaltres vàrem visitar i per últim la població local també va formar part de les nostres activitats com a beneficiaris de les nostres idees i del projecte final de l’intercanvi, que eren propostes de millora i emprenedoria a la zona.

Una altra part important del projecte va ser la de conèixer millor altres països d’Europa, en concret els que eren representats per a la resta de joves participants, tenint l’oportunitat de cada nit dur a terme una nit intercultural sobre un dels països, inclòs el nostre, on es mostrava a la resta dades i curiositats del país, a més de mostres culturals i gastronòmiques d’aquests.

Sobre la realitat del mateix territori on es va dur a terme l’intercanvi i més concretament del poble on estàvem ubicats, per a poder conèixer-la millor, ens van encomanar algunes activitats que vinculaven persones locals. Una d’elles, va ser la d’omplir un quiz de preguntes sobre l’àrea local, des d’edificis emblemàtics fins a quina era la persona amb més edat. L’altra activitat, va implicar els/les nens i nenes del poble, en una visita a l’escola, on a més de jugar amb ells/es a jocs típics i nous, vam poder escoltar sobre el que creien que necessitava el poble per a ser millor o quina feina desitjaven dur a terme quan fossin adults/es.

No tenim clar si la nostre tasca va poder ajudar molt a la gent d’aquella zona, però sí que podem afirmar que varem aprendre molt durant el procés i a nosaltres si ens va ajudar i alegrar ser part d’aquest projecte, el qual recomanem per a qualsevol persona jove i amb inquietuds, disposada a viatjar, trencar prejudicis, obrir-se a noves cultures i persones i aprendre i compartir coneixements.

Un temps després de l’intercanvi, totes les persones que vam participar ens reunírem de nou a Barcelona a la seu de Catalunya Voluntària, per a compartir amb l’Ana Maria, la nostre referent, que ens havia semblat tota l’experiència i com la valoràvem i ara ho hem volgut fer també aquí.

Volem agrair a Catalunya Voluntària l’oportunitat que ens van donar, especialment a l’Ana Maria per a tota la seva feina i engrescar a qualsevol que s’estigui participant en un projecte similar, doncs tens molt a guanyar i res a perdre.