Del 10 al 16 de juny, la Fundació Catalunya Voluntària-FCV organitza la visita d’estudi internacional Eines i mecanismes de participació juvenil. Aquesta trobada té lloc en el marc de l’intercanvi de bones pràctiques per a la innovació titulat Empower for change, projecte de dos anys de durada promogut per la FCV i 3 entitats més -d’Itàlia, Àustria i Geòrgia- i realitzat amb el suport del programa Erasmus+ de la Comissió Europea.

La visita reunirà a 18 persones, responsables de l’administració pública local i d’entitats no lucratives i no governamentals, de Geòrgia i de Catalunya, interessades a descobrir quines són les eines, pràctiques i mecanismes que ajuden a encoratjar la participació juvenil activa en diferents tipus d’iniciatives ciutadanes, comunitàries, socials, culturals, polítiques i de transformació social. El grup internacional està encapçalat pels alcaldes i alcaldesses de quatre municipis georgians i per la directora d’Academy for Peace and Development, entitat líder de la iniciativa i estreta col·laboradora de la FCV. També hi participaran 8 joves catalans/es que volen conèixer millor quins són aquests mecanismes i eines de participació.

Durant 5 dies, els/les assistents descobriran quina és la normativa i quines són algunes de les fites, les estructures, els espais, els recursos i els processos de col·laboració que funcionen millor, dins de l’administració i en col·laboració amb altres estructures de participació, com ara els consells de joventut i les entitats juvenils. El programa d’activitats inclou visites, trobades, tallers, exercicis i debats, així com un esdeveniment obert al públic, en el qual tenim previst presentar els resultats i les conclusions de la visita.

Oferim 3 places als/a les joves que vulguin participar a la visita. Els requisits són: disponibilitat per participar en el conjunt d’activitats del programa, matí i tarda, de l’11 al 15 de juny inclosos, tenir residència a Catalunya, més de 18 anys d’edat i tenir un coneixement d’anglès suficient per comunicar-se.

Les persones interessades hauran d’enviar la fitxa d’inscripció projectes@catalunyavoluntaria.cat abans del 31 de maig. Més informació aquí.