Del 23 al 30 d’agost de 2016 es va celebrar, al Molí de Mar de Vilanova i la Geltrú, l’intercanvi juvenil “Empowering for Change” amb la participació de 23 joves de Letònia, Grècia i Catalunya.

L’activitat va girar al voltant de comprendre el valor que té el canvi, tant com a acció que afavoreix l’aprenentatge com a element clau per a la millora i transformació social.

ye_e4c-1Al llarg d’una setmana, el grup de participants i caps de grup va proposar i realitzar activitats molt diverses, com tallers, presentacions, debats, actuacions, jocs i exercicis en grup per tal d’explorar els diferents estils de pensament, les maneres d’actuar, d’aprendre i d’expressar-se.

El grup va conèixer noves teories i eines enfocades en aprendre a aprendre i en millorar les seves capacitats comunicatives, de forma entretinguda, participativa i solidària; actuant, reflexionant, assumint reptes i  vivint una experiència de convivència i de treball en equip molt intensa.

El grup va valorar molt positivament l’activitat i indret on aquesta va tenir lloc, començant per les activitats realitzades a l’aire lliure i aquelles més creatives, com el festival de talents (‘Talent show’) o la realització i edició de videos curts, en motiu del Primer Festival Internacional de Curts ‘Empowering for Change’. ye_e4c-4Una altra de les activitats més celebrades va ser la titulada ‘Change in the city’, on els participants van entrevistar a habitants de la ciutat sobre els canvis produïts en els darrers anys i sobre la seva pròpia definició de canvi, sense oblidar-nos del dia en què el grup va gaudir d’una visita a la ciutat de Barcelona.

Un dels matins es va dedicar a presentar i a debatre sobre quins són els canvis més necessaris en els seus països, i, en atenció a les conclusions i propostes, un altre matí, el grup va  compartir i acordar noves idees i propostes per futures iniciatives d’intercanvis juvenils i de cursos de formació per a treballadors juvenils que puguin respondre a les necessitats més urgents des d’una perspectiva europea.

ye_e4c-2Tot i perseguir objectius molt ambiciosos, que difícilment es poden assolir se en una setmana,  com aprendre a identificar l’ estil propi d’actuació, d’aprenentatge, de comunicació i de pensament i experimentar amb els diferents estils, podem dir que l’intercanvi va assolir bona part dels resultats previstos, com, per exemple, redescobrir l’alegria del joc i de l’espontaneïtat com a font d’aprenentatge, donar valor al coneixement d’un/a mateix/a o bé aprendre a utilitzar diversos estils comunicatius i de pensament, per tal de pensar de manera més positiva, crítica i creativa. En resum, un cop finalitzat l’intercanvi estem una mica més preparats no només per adaptar-nos als canvis que succeeixen al nostre voltant, sinó també per canviar en funció dels nostres propis desitjos i interesos.

L’activitat, coordinada per la FCV, ha estat realitzada en associació amb les entitats juvenils i no lucratives United Societies of Balkans-USB,  l’associació europea World at Our Home, gràcies al suport del programa Erasmus+ de la Comissió Europea i de l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.