Voleu ajudar-nos a crear una guia/manual de bones pràctiques ecològiques? Voleu organitzar activitats educatives cada cop més sostenibles i amables amb la natura?

En el context actual, marcat per la crisi climàtica, considerem quelcom urgent conèixer millor i donar a conèixer més aquelles pràctiques que permeten un ús més intel·ligent i responsable dels recursos i energies naturals (algunes d’elles, per cert, cada cop més limitades, com, per exemple, l’aigua)

Amb independència dels continguts, formats o metodologia que fem servir, considerem que la cura i protecció del nostre entorn natural ha de ser un objectiu compartit per totes les organitzacions educatives, i que la formació i la construcció de capacitats de les persones joves ha de ser del tot compatible amb la millora de la nostra relació amb el medi. 

En un estiu marcat pels incendis, la sequera i el conflicte armat a Ucraïna, amb noves limitacions per accedir a energies, és el moment per reflexionar i repensar molt bé quines decisions prenem i quines pràctiques fem servir, per veure fins a quin punt som ecològics (o, fins i tot, ecologistes) en la nostra feina, així com per veure fins a quin punt estem fent servir materials (serveis, proveïdors) ecològics i sostenibles.

Els resultats de l’enquesta ha d’ajudar-nos a totes les entitats a estalviar i a fer un ús i una gestió més eficient i, per tant, més responsable dels recursos naturals. 

Serviran per encoratjar a les entitats no lucratives, centres d’ensenyament i de formació, escoles, instituts i professionals del món educatiu, a ser més conscients dels efectes que les diverses decisions i accions tenen en el nostre medi, un cop tenim més informació, eines i coneixements pràctics que ens ajudin a rebaixar els danys i efectes negatius que causem, en la flora, la fauna i el conjunt dels recursos naturals que ens envolten.

L’ enquesta forma part de l’iniciativa internacional ‘ECOrasmus’, realitzada amb el suport de l’Agència nacional d’Alemanya i del programa Erasmus + de la Comissió Europea. La iniciativa està coordinada per l’entitat juvenil European Intercultural Forum (Alemanya), en associació amb la Fundació Catalunya Voluntària, The Tree Party (Països Baixos), Graphistesde l’Ombre (França) i Grup MeOut (Hongria).

Omplir-la, fent servir aquest enllaç, prendrà no més de 20 minuts del seu preciós temps i ens ajudarà molt a que la guia sigui pràctica i útil.

La seva resposta pot esdevenir una oportunitat per reflexionar sobre les pràctiques que duen a terme, així com per identificar els petits (o grans) aspectes que poden millorar en l’organització d’activitats educatives per a joves.

Participar els donarà accés als resultats del projecte: la guia/manual de bones pràctiques, així com als recursos de la plataforma en línia sobre pràctiques ecològiques.

Moltíssimes gràcies!

Per a més informació sobre aquesta iniciativa podeu consultar aquesta notícia o enviar un correu electrònic a projectes@catalunyavoluntaria.cat