The 3rd Short Film Exhibition organized by the FCV took place last September 29th. The event took place at the ‘Casa del Mar’ and served as a meeting point for many young people. On the one hand, the ones who had participated in international mobility projects (EVS, Youth Exchanges, Training …) could share their experiences and best practices, and, secondly, young people interested in participating could discover the wide range of opportunities they can choose from.

MostraVideosCurts

In the Exhibition a total of 10 short films were shown, directed and edited by project participants themselves. You can find the videos at:

We thank all participants for their support and enthusiasm 🙂

See you at the 4th edition!

El 29 de setembre va tenir lloc la 3ra Mostra de Vídeos Curts organitzada per la FCV. L’esdeveniment va tenir lloc a la Casa del Mar i va servir com a punt de trobada per a què diversos joves que, per una banda, havien participat en projectes de mobilitat internacional (SVE, Intercanvis Juvenils, Formacions, Grundtvig…) compartissin les seves experiències i bones pràctiques, i, d’altra banda, per a què joves interessats en participar-hi poguessin descobrir l’ampli ventall d’oportunitats al qual poden optar.MostraVideosCurts

A la Mostra es van projectes un total de 10 curtmetratges dirigits i editats pels mateixos participants.

Trobareu els vídeos a:

Volem agrair a tots els i les participants la seva assistència i entusiasme 🙂

Ens veiem a la 4ta edició!